top of page

Teslimat Şartları

ROQU MOBİLİTE TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. TESLİMAT ŞARTLARI

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Satıcı:

 • Ünvanı: ROQU Mobilite Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.

 • Adresi: Esenşehir Mah. Haseki Sok. No 22 Ümraniye 34776 İstanbul, Türkiye

 • Telefon: 0850 800 6685

 • E-posta: info@roqumobility.com

ALICI:

 • Adı/Soyadı veya Ünvanı: [Alıcı Bilgileri]

 • Adresi: [Alıcı Adresi]

 • Telefon: [Alıcı Telefon Numarası]

 • E-posta: [Alıcı E-posta Adresi]

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu Teslimat Şartları’nın (veya Sözleşme’nin) konusu, Alıcının Satıcıya ait www.roqumobility.com web sitesinden (“Web Sitesi”) elektronik ortamda veya telefon aracılığıyla sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip ve satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların teslimata dair hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU MAL:

3.1- Malın cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli www.roqumobility.com internet adresinde yayınlanan hizmet tanıtım bilgilerinde ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan faturada belirtildiği gibidir.

 • Malın Adı: [Malın Adı]

 • Malın Adedi: [Malın Adedi]

 • Satış Bedeli (KDV Dahil): [Satış Bedeli]

3.2- Ödeme Şekli: Kredi Kartı, Banka Havale / EFT

3.3- Vadeli satışlarda sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4- Fatura Adresi: [Fatura Adresi]

MADDE 4- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Mal/hizmet, alıcının teslimini talep ettiği [Teslimat Adresi] adresinde Kargo şeklinde teslim edilecektir. Kargo teslimatları sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları için geçerlidir.

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: MAL/HİZMETİN TESLİMATI:

Ürünler, ödeme yaptığınız tarihten en geç 30 (otuz) günde satıcıya ait anlaşmalı kargoya verilir. Satıcı, ürünü ödeme günü kargoya vermeyi taahhüt etmemektedir, Alıcı gecikmeler olabileceğinin farkında olduğunu kabul etmektedir.

Mal/hizmetin teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin ROQU Mobilite Teknolojileri hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Ürün kargoya verildikten sonra oluşabilecek gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

Doğal afetler, hava muhalefeti gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Mal/hizmeti 30 günü içinde teslim etme taahhüdümüz bulunmaktadır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, ROQU Mobilite Teknolojileri mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Teslimat masrafları aksi belirtilmedikçe alıcıya aittir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAHHÜTLERİ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı veya ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için; alıcı tarafından mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda gerekli teyidinin yapılmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Alıcı, kendisinden başka birine veya kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları alıcıya aittir. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır. Alıcı, kargodan teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul eder.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAHHÜTLERİ:

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mal/hizmetin ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 30 iş gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

Nakliye sigortası Satıcı tarafından belirlenen üçüncü taraflarca yapılabilir, bu durumda nakliye sırasında hasar gören, kaybolan veya çalınan paketler olması halinde zarar sigortadan karşılanacaktır.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli www.roqumobility.com web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte Alıcıya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 10- VADELİ FİYAT:

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu e-posta atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte Alıcıya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11- FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13. madde hükmünce sorumludur. Uygulanacak faizden, 13. Madde kapsamında Satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 12- PEŞİNAT TUTARI:

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu e-posta atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte Alıcıya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13- ÖDEME PLANI:

Alıcının seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14- GENEL HÜKÜMLER

ALICI, www.roqumobility.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 15- CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bildirimin sürekli bir veri sağlayıcısı ile ya da yazılı olarak yapılması yeterlidir. Cayma hakkının kullanılması halinde; Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün faturasının üzerinde yer alan iade ile ilgili kısımların tüketici tarafından doldurulması zorunludur. 14 (Ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.Ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olası şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur. Ürünle birlikte hediye verilen satışlarda, cayma hakkı kullanılır ise, verilen hediye de ALICI tarafından iade edilecektir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir. Ürün iade merkezimize ulaştığında, geri ödemenin işleme koyulması 30 iş günü ve geri ödeme tutarının hesabınızda görünmesi 3-5 iş günü sürer.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.

b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.

f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

MADDE 16- TEMERRÜD HALI VE HUKUKİ SONUÇLARI:

ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlu genel hükümler uyarınca temerrüde düşmüş sayılacak, temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (Yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkını haizdir.

MADDE 17- YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, şikâyet ve itiraz başvuruları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından [tarih] tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının e-posta adresine e-posta gönderilecektir.

SATICI

ROQU Mobilite Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.

Esenşehir Mah. Haseki Sok. No 22 Ümraniye 34776 İstanbul, Türkiye

0850 800 6685

info@roqumobility.com

ALICI

[Alıcı Bilgileri]

[Alıcı Adresi]

[Alıcı Telefon Numarası]

[Alıcı E-posta Adresi]

 

İmza ve Tarih:

(ALICI'nın İmzası) (Tarih)

bottom of page